02. January 2018

skillnadenstradgard_broccoli-1024x682

Första skörden av 'Baby Matsuri', försommaren 2017. Toppskottet var överraskande stort och inte ens färdigvuxet då jag skördade. Det vägde över 800 gram.

baby matsuri, broccoli, sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden, brocoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *