21. June 2018

sarabackmo_morot_carrot

Den här morötterna är fortfarande alldeles för små för att skördas. De får stå kvar. Sannolikheten att morötterna intill skulle vara färdiga när den jag tittar på är så liten, är helt obefintlig.

Fingrar viker undan blasten på en liten morot som står i landet.

morot, sommarmorot, tidig morot, carrots, carrot, sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *