24. June 2019

sarabackmo_lok_onion

I landen ligger blasten ner över marken och det går inte att hejda lökens nästa steg.

Lökblast sedd ovanifrån när den vikt sig över marken.

lök, gul lök, kepalök, onion, sara bäckmo, onions, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *