18. July 2020

sarabackmo_tragard_odlingslada

Här har jag börjat såga upp virket och lägga ut på platsen, innan jag skruvar ihop det.

Trädgård med bäddar och träflis på marken.

sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden, virke,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *