25. June 2018

sarabackmo_kitchengarden_kokstradgard

Kiwi-väggen blir en avskiljare mellan kvarteret vid stenmuren och mittenkvarteret. Jag ska prova ta sticklingar av honplantan och förlänga kiwi-väggen något om det lyckas.

En övergripande bild på köksträdården där Sara planterar vid en enkel spalje av träpinnar.

köksträdgård, kitchen garden, sara's kitchen garden, trädgård, skillnadens trädgård, sara bäckmo, kiwi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *